soorten aanpassingen

Aanpassing van de mens is het belangrijkste conceptin de meest uiteenlopende wetenschappen, omdat de mogelijkheid om zich aan te passen aan milieuomstandigheden op alle gebieden van het leven noodzakelijk is. Aanpassing van een persoon in elke omgeving is een complex proces, dat vaak verschillende veranderingen blootlegt aan verschillende systemen van het menselijk lichaam. Laten we meer verschillende soorten aanpassingen overwegen.

Mechanismen van aanpassing

Voor het onderscheiden van aanpassingsprocessen worden drie soorten onderscheiden: biologische, sociale en etnische aanpassing.

  1. Biologische aanpassing van de mens. Deze aanpassing van de mens aan de omstandigheden van het milieuZijn omgeving, die op een evolutionaire manier ontstond. De eigenaardigheden van aanpassing van dit soort zijn de wijziging van inwendige organen of het organisme geheel aan de omstandigheden van het milieu waarin het verscheen. Dit concept vormde de basis voor de ontwikkeling van criteria voor gezondheid en ziekte. In dit opzicht is gezondheid een voorwaarde waarin het lichaam optimaal is aangepast aan het milieu. Als het aanpassingsvermogen verminderd is en de aanpassingsperiode vertraagd is, is het een ziekte. Als het lichaam niet kan aanpassen, gaat het om disadaptatie.
  2. Sociale aanpassing. Sociale psychologische aanpassing houdt inaanpassing van een of meer mensen naar een sociale omgeving die bepaalde voorwaarden vertegenwoordigt die bijdragen aan de realisatie van levensdoelstellingen. Dit omvat aanpassing aan studie en werk, aan verschillende relaties met andere mensen, aan de culturele omgeving, aan de voorwaarden van entertainment en recreatie. De mens kan passief aan te passen, zonder iets te veranderen in je leven, of actief, door het veranderen van de voorwaarden van het leven (het is bewezen dat het een succesvolle manier). In dit opzicht kunnen er verschillende aanpassingsproblemen zijn, van gespannen relaties met het team tot de onwilligheid om te leren of werken in een bepaalde omgeving.
  3. Etnische aanpassing. Dit is een subset van sociale aanpassing, die omvatde aanpassing van individuele etnische groepen aan het milieu van hun hervestigingsgebieden, en het gaat om zowel sociale als weersomstandigheden. Dit is misschien wel het meest eigenaardige soort aanpassing dat verschillen op taal- culturele, politieke, economische en andere terreinen genereert. Een aanpassing in verband met werkgelegenheid toewijzen, bijvoorbeeld wanneer mensen uit Kazachstan naar Rusland komen, en taal en culturele aanpassing, acculturatie. De normale gang van aanpassing wordt vaak belemmerd door racistische of nazi-opvattingen van inheemse mensen en sociale discriminatie.
  4. Psychologische aanpassing. Afzonderlijk is het nodig om de psychologische kennis te nemenaanpassing, die nu het belangrijkste sociale criterium is, dat het mogelijk maakt het individu zowel op het gebied van relaties als op het gebied van professionele solvabiliteit te evalueren.

    psychologische aanpassing

    Afhankelijk van de psychologische aanpassing van de setVariabele factoren, die zowel de kenmerken van het karakter als de sociale omgeving omvatten. Psychologische aanpassing bevat ook zo'n belangrijk aspect als het vermogen om over te stappen van een sociale rol naar een andere, en voldoende en terecht. Anders moeten we over maladaptatie en zelfs problemen in de geestelijke gezondheid van een persoon praten.

Bereidheid voor milieuverandering en voldoendementale beoordeling is een indicatie van een hoog niveau van aanpassing, die een persoon kenmerkt als klaar voor moeilijkheden en in staat om ze te overwinnen. Tegelijkertijd is de basis van aanpassing precieze nederigheid, acceptatie van de situatie en het vermogen om conclusies te trekken, evenals de mogelijkheid om je houding te veranderen in een situatie die niet kan veranderen.